Lleida en el pòdium agroalimentari?

Lleida en el pòdium agroalimentari?

Les posicions de pòdium, tan representatives en el món de l’esport, són un referent per la mesura de la competitivitat entre empreses, regions, comunitats, països, etc. Ens podríem, per tant, posar la qüestió de si Lleida – sigui la regió agrària, la seva àrea...