TECNOLOGIA I TALENT AGROINNOVADOR

EIX 1

Impuls de la tecnologia i el talent per a un sector agroalimentari intel·ligent

tecnificació agroindustrial

Cerca de l’eficiència i sostenibilitat dels processos productius en les explotacions i empreses del sector agroalimentari a través de l’ús de les tecnologies.

impuls tecnològic del teixit econòmic

Vigilància tecnològica i transferència de tecnologia a les empreses del sector.

Accions

Logotip Inno4agro

coordinacio@inno4agro.cat
973 700 675Projecte alineat amb els