Tecnologia i talent agroinnovador

EIX 1. TTA

Impuls de la tecnologia i el talent per a un sector agroalimentari intel·ligent

tecnificació agroindustrial

Impuls de projectes R+D com a palanques de generació d’innovacions al territori.

impuls tecnològic del teixit econòmic

Vigilància tecnològica i transferència de tecnologia a les empreses del sector.

Accions