DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI

EIX 2

Dinamització dels agents del territori per potenciar un ecosistema agroalimentari innovador

turisme agrointel·ligent

Posar en relació el sector agroalimentari amb el turisme i els actius patrimonials i culturals del territori.

agrolivinglab

Adequació i dinamització d’un espai d’innovació i laboratori per empreses amb participació ciutadana.

Accions