Del tossal de Gardeny, seu física del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, s’albira el paisatge que envolta la vella i nova ciutat, i molt més enllà, fins als llunyans cims nevats del Pirineu en els dies clars. Si ens fixem en les terres colindants i més properes al nucli urbà observem un mosaic agrícola dens, de bella geometria, de caire únic: l’Horta de Lleida. En un sentit ampli inclou les terres regades del propi terme municipal, però amb una continuïtat fisiogràfica en les partides colindants dels pobles de l’àrea propera a Lleida: Alcarràs, Corbins, Albatàrrec, Alcoletge, Artesa de Lleida, Alpicat… Hi ha transicions, més que límits estrictes, dins d’aquests regs de sèquies centenàries o mil·lenàries. El concepte de l’Horta es visualitza en un territori de regadius molt antics, intensament aprofitats, que han constituït el rebost històric de la ciutat i també base d’una exportació agroalimentària secular. També l’escenari d’una història densa, sovint dramàtica, testimoni dels canvis productius, de l’evolució tecnològica, de la transició, ara, cap a noves realitats que poc a poc l’aniran modelant. En la confiança de la preservació d’aquest patrimoni únic.

Aquesta realitat física, humana, històrica i econòmica és un diamant en brut quan observem el seu encaix en els relats que ens parlen de la necessitat de ciutats intel·ligents i verdes, de la biodiversitat, dels circuits de proximitat i del mosaic de paisatges. Difícilment trobarem reunides aquesta conjunció de realitats tan adients i tan potents com per incorporar- se als nous reptes de transformació als voltants d’un nucli urbà estratègic. I resulta que aquesta conjunció d’elements envolta la ciutat de Lleida, que actua de pilar mestre del conjunt. Hi ha els ingredients i les receptes acaben d’arribar. Caldrà cuinar els projectes de l’immediat futur amb una llarga projecció.

El Parc, en tant que punt de connexió i de pràctica de la transversalitat tecnològica, científica i empresarial, pot aportar la seva contribució a posar el valor els actius d’aquest espai únic que és l’Horta de Lleida. Posem el cas, per exemple, del proper agroliving lab que es posarà en marxa al Parc l’any 2022 i que ha de constituir un referent de dinamització en els àmbits de visualització de la tecnologia agroalimentària, transferència, formació, activació de l’emprenedoria i laboratori d’idees. Aquest desplegament d’accions anirà coordinat amb l’entrada d’innovació disruptiva, i a la valorització dels recursos ja existents. En aquest model es contribuirà al necessari equilibri urbà-rural, camp de joc on Lleida pot actuar amb coneixement i veterania. L’agroliving lab jugarà en aquesta lliga amb tota la seva potencialitat.

La potència agroalimentària de Lleida és un valor extraordinari d’aquest terrer obert i projectat als quatre punts cardinals, en un nus, hub estratègic, Lleida, amb una capitalitat agroalimentària indiscutible amb tota la expertise que això comporta. L’Horta és una de les joies de la corona d’aquesta realitat. L’agroliving lab del Parc Científic estarà amatent a les necessitats de l’Horta i podrà desplegar el seu suport d’infraestructura, dinamització i validació als projectes de l’espai agrícola que envolta la ciutat. Miquel Aran