EL PROJECTE

EL PROJECTE

La visió

Té l’objectiu de crear un ecosistema d’innovació que permeti el reconeixement del territori i el desenvolupament d’un sistema productiu capdavanter amb la complicitat del ciutadà en la recerca d’un sistema agroalimentari sostenible i saludable.
5
Projecte impulsat seguint les propostes europees d’especialització dels territoris RIS3
5
Generat des de la voluntat dels actors del territori de Lleida
5
Dirigit a la creació d’una dinàmica permanent d’innovació i digitalització del sector agroalimentari
5
Fonamentat en la transferència tecnològica i la implantació generalitzada de les TIC

El projecte estarà dirigit a la consecució dels reptes identificats des del mateix sector, que permetin un ecosistema sostenible, adaptat al territori i a una agricultura i ramaderia al servei dels ciutadans i alhora adaptable i exportable a la resta del territori europeu i mundial.

“INNO4AGRO: Un ecosistema innovador per al desenvolupament d’un sector agroalimentari intel·ligent” afronta la transformació del sector agroalimentari de les Terres de Lleida basat en la innovació tecnològica i la posada en marxa de plataformes i espais de treball amb alta capacitat de generació d’idees i nous models de negoci.

És un projecte impulsat pels actors del territori de Lleida.

Desenvolupat per:

Juntament amb altres socis col·laboradors com empreses i altres entitats:

El projecte s’implementa a través de dos eixos

Eix 1: Tecnologia i talent agroinnovador 

S’orienta a

l’impuls de la tecnologia i el talent pel desenvolupament d’un sector agroalimentari intel·ligent

a través de les següents accions:

TECNIFICACIÓ AGROINDUSTRIAL
IMPULS TECNOLÒGIC DEL TEIXIT ECONÒMIC

Eix 2: Dinamització del territori

Planteja

mecanismes per a la dinamització dels diferents agents del territori entorn a l’ecosistema innovador agroindustrial

a través de les següents accions:

creació i dinamització d’un AGROLIVINGLAB
desenvolupament d’una iniciativa de TURISME AGROINTEL·LIGENT

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de la convocatòria per a la selecció de projectes PECT emmarcats en RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016), d’acord amb la Resolució definitiva GAH/815/2018 de 19 d’abril de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7606, de 25 d’abril de 2018).

El pressupost total del projecte és 3.675.309,60 €. El cofinançament del FEDER és del 50% del projecte.

El projecte es vehicularà a partir de la consecució dels següents objectius:

1.- Millorar la capacitat productiva i competitiva del sector agroalimentari de Lleida, especialment de les seves PIMES.

2.- Potenciar les Terres de Lleida com a centre d’innovació i coneixement del sector agroalimentari, també a escala internacional.

3.- Aconseguir que l’especialització i la digitalització esdevinguin el motor transformador de l’economia de Lleida.

El projecte es va iniciar al 2018 i es desenvoluparà fins els primers mesos de l’any 2021.

El territori

Lleida constitueix el centre demogràfic i econòmic més important de la Catalunya interior.

És el centre funcional del que anomenem Terres de Lleida, format per les comarques del Segrià, Segarra, Noguera, Garrigues, Pla d’Urgell i Urgell.

Lleida és la regió agrícola i ramadera més important de Catalunya esdevenint el segon clúster agroalimentari del territori europeu. El territori de Lleida centralitza la distribució dels seus productes cap als nodes industrials de Catalunya, Espanya i Europa i s’alinea amb l’estratègia catalana de desenvolupament del sector agroalimentari, considerat un dels àmbits d’especialització de la RIS3CAT i un sector tractor dins l’estratègia industrial catalana.

El sector agroindustrial de Lleida representa:

%

PIb de lleida

%

exportacions

%

producció de fruita de Catalunya

%

cria i engreix de porcs

Acull les principals empreses en l’aplicació de tecnologia i innovació del sector agroalimentari i compta amb destacats valors naturals i culturals, arreu del territori.

Coordinació

Governança del projecte

Comitès de seguiment

Consell Empresarial

Consell General

Comunicació

Materials corporatius

Creació de rollups i diferents aplicacions per a la comunicació del projecte

Xarxes socials

Seguiment del dia a dia de l’actualitat d’Inno4agro. Novetats, actes, esdeveniments, i molt més.

Web

Lloc web del projecte amb tota la informació de les operacions, activitats, socis i les notícies que es vagin produint.