La Resolució A/RES/68/232 aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides de 20 de desembre de 2013, va fixar el dia mundial del sòl en la data anual del 5 de desembre. Aquesta proposta va tenir el seu origen en la Conferència de la FAO del mateix any. Des d’aquell primer dia mundial, el 5 de desembre de 2014, es van succeint aquests “dies mundials” en els quals es presenten temàtiques vinculades als sòls. El seu objectiu és conscienciar a la ciutadania del valor intrínsec dels sòls i la seva aportació per la supervivència de la Humanitat

El dia mundial de l’any 2021 arriba amb un lema de la FAO relacionat amb la salinització dels sòls: aturem la salinització dels sòls, fem-los productius.

El problema de la salinització és un problema ancestral que afecta la productivitat dels sòls agrícoles. Hi ha nombroses referències històriques amb relació a un fenomen que, amb freqüència, afecta sòls que altrament podrien ser molt productius. En molts casos la salinització dels sòls és un precursor de la desertificació.

La ciència dels sòls ha fet un gran progrés en el coneixement dels sòls salins, que presenta una complexitat d’entrada depenent de la composició i quantitat de sals implicades. Un bon diagnòstic del problema permet plantejar solucions i evitar o minvar el problema. Posteriorment, les accions aplicables poden incidir en el maneig, mesures correctores, implantació d’espècies resistents, control del reg i drenatge, etc.

Atesa l’escassetat del recurs sòls agrícoles a escala mundial i la necessitat dels subministraments d’aliments, fibres i necessitats ambientals, la lluita contra la salinització constitueix un element essencial en la sostenibilitat dels sistemes agrícoles.

Les terres de Lleida han estat bon exemple d’aquesta problemàtica. Hi ha nombrosos casos de recuperació i millora de sòls salins que les tecnologies actuals no han de fer oblidar. És un problema que pot retornar si no es mantenen les mesures preventives i accions correctores. Les condicions de salinització dels sòls s’associen a la tipologia dels sòls, maneig de la fertilització, reg i drenatge. La cartografia de sòls pot identificar les zones amb problemes o risc potencial i una avaluació de sòls pot enfocar les solucions possibles.

És aquest un tema rellevant per augmentar la producció agroalimentària i totes les seves derivades en molts països pel manteniment de les comunitats rurals.

 

Miquel Aran

Gerent del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida