Matriu d’elements d’interès turístic

Matriu d’elements d’interès turístic

Matriu d’elements d’interès turístic Responsable TURISME DE LLEIDA Identificació d’elements de la cadena agroalimentària del territori amb un potencial d’interès turístic, des de la producció fins a la comercialització, per tal d’obtenir una matriu d’elements...
Matriu d’elements d’interès turístic

Eixos turístics territorials 

Eixos turístics territorials  Responsable TURISME DE LLEIDA Definició de diferents eixos turístics territorials, vinculant els elements identificats de la cadena de valor agroalimentària amb el patrimoni cultural i natural, creant una oferta de destí turístic de...
Matriu d’elements d’interès turístic

Productes turístics agrointel·ligents

Productes turístics agrointel·ligents Responsable TURISME DE LLEIDA Creació i consolidació de productes turístics a partir de la posada en valor del patrimoni natural i cultural i que incorporin productes agroalimentaris de qualitat com a valor afegit al producte....
Matriu d’elements d’interès turístic

Pilots turístics agrointel·ligents

Pilots turístics agrointel·ligents Responsable TURISME DE LLEIDA Creació de 2 productes turístics pilot concrets, recolzats en els diferents elements d’interès de la cadena de valor agroalimentària de Lleida.    Com a primer producte pilot, s’ha creat un conjunt de 6...
Matriu d’elements d’interès turístic

Plataforma de base tecnològica

Plataforma de base tecnològica Responsable TURISME DE LLEIDA Es posarà en marxa una plataforma de comercialització a través d’un portal web, que agruparà els productes turístics i els seus agents i permetrà fer reserves de qualitat, a partir de la focalització del...