AGROLIVINGLAB

AGROLIVINGLAB

AGROLIVINGLAB Responsable AJUNTAMENT DE LLEIDA Adequació de l’espai AGROLIVINGLAB per posar-lo al servei de l’ecosistema innovador Rehabilitació i adequació del futur edifici AGROLIVINGLAB, situat al Parc Científic de Lleida (antic edifici «de capitania»)...
AGROLIVINGLAB

Dinamització de l’ecosistema

Dinamització de l’ecosistema Responsable AJUNTAMENT DE LLEIDA INNO4AGRO iniciarà un procés de descoberta per a la gestió de l’espai agrolivinglab al servei del sector agroalimentari Es tractarà d’una evolució vehiculada per la metodologia Design...
AGROLIVINGLAB

Creació de marca

Creació de marca Responsable AJUNTAMENT DE LLEIDA INNO4AGRO es troba a la recerca d’una identitat comuna del territori de Lleida vinculada al sector de l’agroalimentació, que expressi: salut, espai, experimentació, sentits i talent La marca es crearà en el...
AGROLIVINGLAB

Matriu d’elements d’interès turístic

Matriu d’elements d’interès turístic Responsable TURISME DE LLEIDA Identificació d’elements de la cadena agroalimentària del territori amb un potencial d’interès turístic, des de la producció fins a la comercialització, per tal d’obtenir una matriu d’elements...
AGROLIVINGLAB

Eixos turístics territorials 

Eixos turístics territorials  Responsable TURISME DE LLEIDA Definició de diferents eixos turístics territorials, vinculant els elements identificats de la cadena de valor agroalimentària amb el patrimoni cultural i natural, creant una oferta de destí turístic de...