L’Institut Municipal d’Ocupació de Lleida (IMO) impulsa la creació d’ocupació en l’àmbit de l’economia verda, a través de la programació de cursos d’especialització formativa vinculats a l’àmbit de l’energia i al sector agroalimentari.

Més concretament, el curs sobre dinamització de projectes agroalimentaris té com a objectiu gestionar projectes agroalimentaris per a consolidar i generar xarxes comercials, assessorant sobre la seva viabilitat econòmica. El contingut del curs consisteix entre altres, en:

  • Identificar els reptes que presenta el món rural
  • Comparar diferents models de consum i consumidors finals
  • Executar  programes d’assessorament a projectes agroalimentaris
  • Identificar les diferents fonts de finançament per a dur a terme projectes emmarcats en el desenvolupament econòmic local

Durant el curs es faran visites a obradors col·lectius, cooperatives agroalimentàries i projectes col·lectius de productors i iniciatives de l’administració publica. La formació té una durada de 155 hores i està adreçada a requalificar persones treballadores ocupades, esta finançada amb fons REACT-EU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

L’enfocament estratègic cap al sector de l’economia verda s’ha vist reforçat pel canvi de paradigma provocat per la crisi de la Covid-19 i la necessitat de reactivació socioeconòmica. La Unió Europea està promovent la creació de llocs de treball d’alta qualitat en aquest àmbit, que requereixen de personal qualificat, i la transformació de models de negoci alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Aquesta formació està adreçada a ciutadans amb un nivell de formació professional superior o universitari, donats d’alta en el règim d’autònoms o persones treballadores, per tal que es puguin especialitzar o reorientar cap a aquest sector d’ocupació i futur, i alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. L’inici del curs està previst el mes de juny, en format semipresencial.

L’IMO promourà que hi hagi un percentatge d’almenys el 40% de participants dones en aquests nous cursos, per tal de fomentar la inserció laboral de les dones en el sector de l’economia verda, alineant-se així amb l’ODS 5 d’igualtat d’oportunitats.

Per a més informació i inscripcions: https://imolleida.com/oferta-formativa/.