Es tracta de l’extrusió humida, que obre noves oportunitats en el desenvolupament d’aliments més digestibles, amb un alt contingut en proteïna i/o baix en greixos

La Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Lleida, amb seu al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, es dotarà durant l’any 2022 d’una nova tecnologia que donarà resposta a una demanda creixent per part de les empreses agroalimentàries, cada cop més interessades a desenvolupar nous productes que requereixen noves tècniques d’alt potencial i aplicabilitat.

 Es tracta d’una nova tecnologia, basada en l’extrusió humida, que permetrà dur a terme nous productes tant d’alimentació humana com animal. L’extrusió és una tecnologia que obre noves oportunitats en el desenvolupament d’aliments més digestibles, amb un alt contingut en proteïna i/o baix en greixos. És una tècnica en la qual els productes se sotmeten a altes temperatures durant un període de temps molt curt. D’aquesta forma, es garanteix la seguretat dels productes obtinguts sense alterar significativament el seu valor nutritiu.

L’ús de la tecnologia basada en l’extrusió ha experimentat un important impuls en el sector agroalimentari, doncs incrementa la possibilitat de noves formes, mides i textures en productes d’origen vegetal (plant-based foods). A més a més, amb aquesta tecnologia, s’incrementa la capacitat de valorització de subproductes de la indústria alimentària, d’especial rellevància en el context socioeconòmic actual. Per tant, s’alinea amb els objectius actuals de millora de la sostenibilitat dels processos alimentaris i de reducció del malbaratament alimentari.

L’adquisició d’aquest nou equipament a la Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments serà finançada per l’Agència Espanyola d’Investigació, que ha concedit a la Universitat de Lleida una subvenció per un valor de 460.360,65 euros dins de la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició d’equipament científic-tècnic de l’any 2021, participada pels Fons NextGeneration de la Unió Europea.