Realitza un estudi que mostra la viabilitat que tindria una instal·lació fotovoltaica per a cobrir les necessitats energètiques de la planta de Lleida

El Laboratori de Recerca en Energia i Sostenibilitat de Lleida (LIES) de la Universitat de Lleida i Mahou San Miguel estan col·laborant en el projecte Mahou San Miguel Solar, un projecte que té com a objectiu realitzar un estudi que mostri la viabilitat d’una instal·lació fotovoltaica per cobrir les necessitats energètiques de la planta de Lleida.

Entre les diverses fases de l’estudi que s’han realitzat, es troba l’anàlisi de les cobertes disponibles, el càlcul de potencial fotovoltaic instal·lable, l’orientació òptima dels mòduls fotovoltaics i l’estudi de la projecció d’ombres. Fins al moment, s’ha obtingut un potencial fotovoltaic amb una producció anual superior als 3.500 MWh anuals, unes xifres molt elevades. D’aquesta manera i, en el cas que finalment fos viable la implementació en totes les cobertes en què s’ha planificat la instal·lació de mòduls fotovoltaics, les instal·lacions de l’empresa lleidatana constituirien una de les majors instal·lacions fotovoltaiques en indústria agroalimentària de Catalunya, pionera i referent per la seva fabricació altament sostenible.

El LIES és un laboratori de recerca en energia i sostenibilitat al servei del sector agroalimentari, format per un equip multidisciplinari de la Universitat de Lleida. Les accions es desenvolupen dins l’Operació 2 de Tecnificació Agroindustrial, a càrrec de la Universitat de Lleida.