Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat (Agenda 2030 de Nacions Unides)Assegurar una gestió sostenible dels ecosistemes terrestres que, entre altres, aturi la pèrdua de biodiversitat, és l’Objectiu 15 dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) de l’Agenda 2030

Aquest objectiu de sostenibilitat ja era present el 2001 quan la Paeria va crear la Fundació Lleida 21, per respondre a la primera Cimera sobre el Desenvolupament Sostenible organitzada per les Nacions Unides el 1992 a Rio de Janeiro.

La Fundació Lleida 21 es va proposar protegir la biodiversitat del seu territori. Amb aquesta idea, entre 2010 i 2011 la Paeria va iniciar una prospecció de varietats locals d’hortalisses i fruiters pròpies de l’Horta de Lleida i encara cultivades. Lleida es va avançar a una de les metes de l’ODS 2, que vol assolir una producció d’aliments suficient per alimentar tothom, tot i respectant la sostenibilitat de l’agricultura. La meta ODS 2.5 parla específicament de mantenir la diversitat genètica de plantes cultivades i recomana la bona gestió i la diversificació dels bancs de llavors i plantes (o bancs de germoplasma), també a nivell regional.

Quan l’ODS 15 planteja aturar la pèrdua de diversitat biològica, es refereix a un ampli ventall d’éssers vius, animals o vegetals i espècies,  races o cultivars agrícoles. La meta de l’ODS 15.5 que reclama l’adopció de mesures urgents, arriba una mica tard per a l’Horta de Lleida, ja que la realitat del sector productiu hortofructícola de l’Horta es caracteritza per la implantació de varietats comercialsPerò tant el sector fructícola com l’hortícola comptaven fins fa pocs anys amb una riquesa de varietats locals, seleccionades durant dècades pels agricultors lleidatans i adaptades a les condicions de sòls i clima de l’Horta, així com varietats que responien als costums culinaris familiars o locals. O a la inversa, receptes culinàries que s’adaptaven a les qualitats d’aquestes varietats locals tradicionals. Aquests aspectes culturals que associen el recurs genètic amb els coneixements tradicionals, trobats els anys 2010 i 2011 a l’Horta de Lleida, venen citats i promoguts per l’ODS 2.5. I si aquest coneixement cultural es considera patrimoni cultural, l’esforç d’aquest estudi està en la línia de la salvaguarda del patrimoni cultural, meta 4 de l’ODS 11.

Al llarg d’aquests anys, l’Agenda 21 de la Paeria ha promogut a les escoles el coneixement d’aquesta riquesa varietal i ha facilitat als horts escolars material vegetal de Maduixa de Lleida o Bròquil Llucat. Aquest és un altre exemple d’implicació de l’Horta de Lleida per facilitar l’adquisició del coneixement i la promoció del desenvolupament sostenible, responent a l’ODS 4.7.

La prospecció de varietats locals feta els anys 2010-2011 va ser el resultat d’una col·laboració entre la Paeria i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida. L’intercanvi de coneixement, especialització tecnologia i recursos financers s’alineava ja al que demana l’ODS 17, concretat a la seva meta 17.6, per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.