ODS.6. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes

Aquest mes, hem pogut celebrar el dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona. L’ONU també marca l’11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, o el 14 d’octubre, Dia Internacional de les Dones Rurals. Són dates al voltant de les possibilitats professionals de la dona i que estan molt relacionades amb l’ODS 5 de l’Agenda 2030, que vol aconseguir la igualtat entre els gèneres i l’empoderament de totes les dones i nenes.

Són dies de respecte per la tasca duta a terme per tantes dones, dies de reconeixement per la que no s’ha visualitzat i dies per animar a la reivindicació  d’una igualtat en les condicions de treball, de drets i de responsabilitats, tot i respectant les diferències per diversitat i perspectives.

Des de sempre, les dones han estat molt implicades al món rural. Als països en desenvolupament segueixen sent essencials per a la seva economia. Els seus rols estan canviant ràpidament i depenent de les regions. Com a treballadores al camp, a la industria agroalimentària o essent titulars de les explotacions, els indicadors evolucionen, tot i que caldria analitzar-los detingudament. Un cop més, la seva aportació, les seves habilitats i els seus valors han estat i són sovint menystingudes. Per exemple, la tradicional responsabilitat de la dona envers l’alimentació de la família i les tasques més properes a la llar, entre altres, l’hort. Aquí, la transmissió d’experiència i coneixement era principalment oral. Això explicaria, com  a exemple, i junt amb la seva complexitat, les poques referències científiques disponibles relacionades amb les rotacions de cultius hortícoles.

Caldria pensar si no seria prioritari un desenvolupament tecnològic que respongui a les necessitats de les dones rurals, que reconegui els seus coneixements, competències i experiència en la producció alimentària i en la preservació de la diversitat biològica. També s’haurien d’avaluar els riscs i efectes d’algunes pràctiques agràries en la seva salut. Finalment, assegurar la seva participació igualitària en la presa de decisions per reconèixer el seu paper integral en el desenvolupament sostenible.

Al claustre de l’edifici del rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) hi ha una estàtua, la Pensativa, rèplica d’una d’en Leandre Cristòfol, que amb les mans creuades a la falda, transmet reflexió i sensibilitat, també serenitat. Probablement sigui una dona pagesa de l’Horta de Lleida i es podria considerar com un agraïment del Coneixement de Lleida per tot el que ha fet al llarg de la seva vida. Per la saviesa que ha transmès, a la seva manera, i que potser ja va reivindicar al seu moment. Podríem dir que és una baula entre la pagesia de l’Horta i la ciència de la Universitat.

Les entitats de suport al desenvolupament, sabedores de la implicació de les dones en l’alimentació i, en conseqüència, en l’agricultura, proposen programes específics orientats a la seva formació. Tenint en compte la realitat agrícola de molts països i regions, l’impacte en les dones garanteix més resultats i un millor retorn.

Avançar en  l’ODS 5 demana voluntat política i implicació econòmica; també demana reflexió i esforç per part de les institucions i de cadascú de nosaltres. Demana observar, analitzar i actuar. Amb el 2021 comença la dècada per a l’acció per als ODS. Què farem com a persones, com a empresa, com a entitat en què treballem i representem, com a municipi o país?

Dra. Astrid Ballesta i Remy, professora de l’ETSEA-Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari, Universitat de Lleida