ODS.4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom 

ODS.17. Enfortir els mitjans per a implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible 

El 20 de maig és el Dia Mundial de les Abelles (designat per l’ONU). Vol ser un dia per recordar-nos la importància de protegir les abelles (i els altres pol·linitzadors). En portar el pol·len d’una flor a l’altra, les abelles asseguren una producció més abundant i diversa de fruits i llavors, i en milloren la qualitat. Un 35% de la producció d’aliments està més o menys condicionada per la pol·linització. Per això, cal considerar les abelles com un factor de producció dels sistemes agraris, com podrien ser l’aigua o els fertilitzants. D’altra banda, el paper de les abelles en la pol·linització de la flora espontània fa que es considerin una pedra angular en la conservació de la biodiversitat (vegetal i indirectament animal) i l’equilibri dels ecosistemes. I produeixen la mel, aliment de múltiples propietats alimentàries i medicinals. Participen, doncs, directament a l’assoliment dels ODS 2 (Fam Zero), 3 (Salut i Benestar) i 15 (Vida Terrestre). 

Qualsevol recomanació que afavoreixi un hàbitat adequat per a les abelles facilitarà el seu benestar i desenvolupament. Parlem de sistemes agrícoles sostenibles, que evitin els monocultius i redueixin la utilització de pesticides, que facilitin la presència de flora mel·lífera i respectin la dels marges o vores de camins, que intercalin a les rotacions cultius apícolament interessants o creïn pastures  d’abelles. També és una gestió del bosc que els faciliti l’exploració de flora i melats.

Les abelles es consideren el principal pol·linitzador per la seva laboriositat, però també per la seva capacitat d’aprenentatge i de comunicació. Poden aprendre a reconèixer les flors que els aporten un nèctar ric en glúcids o un pol·len ric en aminoàcids. Necessiten el nèctar per elaborar la mel i el pol·len com a font de proteïnes, totes dues coses fonamentals a la seva alimentació.

L’ODS 4 recorda la importància de l’educació de les persones al llarg de tota la vida com a requisit per lluitar contra la pobresa (ODS 1), la igualtat (ODS 5 i 10) i gairebé tots els ODS de l’Agenda 2030. Les abelles, amb la seva capacitat d’aprenentatge dels colors i emplaçaments mostren la importància de tenir aquesta oportunitat de l’aprenentatge (i el paper fonamental de l’educació) per al creixement de la persona i de la societat.

A més a més d’aprendre, les abelles són capaces de comunicar a les altres abelles de la colònia l’emplaçament d’un focus de flora abastadora de nèctar i/o pol·len interessants. Aquesta propietat, característica seva, i no tant evident en altres insectes, resulta en una recol·lecció molt més eficient. Un cop descobert un espai ric en flora apícola, les abelles hi aniran directament, optimitzant temps, esforç i treball. Amb el seu exemple, ens demostren la importància de la comunicació, del treball cooperatiu i de les aliances per a assolir un objectiu comú, com pot ser l’Agenda 2030, responent a l’ODS 17 (Aliança pels Objectius)

Si el Dia Mundial de les Abelles vol reclamar iniciatives que valorin el servei de les abelles a la seguretat alimentària i als ecosistemes, facilitin l’intercanvi de coneixement i permetin un apoderament de zones rurals menys afavorides, ha de ser també un exemple per als qui prenen decisions polítiques dels resultats de les aliances. 

El projecte Inno4Agro i el seu butlletí poden ser un espai de comunicació, reflexió  i debat buscant aquestes aliances necessàries per respondre a l’Agenda 2030. Aquestes aportacions, que acaben en aquest butlletí de maig, han volgut atansar als lectors el contingut dels aspectes agroalimentaris i les limitacions mediambientals de l’Agenda. Un contingut ampli i divers, d’abast global, que cadascú ha de conèixer per fer-lo seu i decidir en quines metes es pot comprometre a nivell local.

Dra. Astrid Ballesta i Remy, professora de l’ETSEA-Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari, Universitat de Lleida