L’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 2 vol acabar amb la fam, aconseguint una alimentació sana, nutritiva i suficient i posar fi als problemes de malnutrició

D’aquest mes d’octubre de 2020 hauríem de recordar dues dates importants, relacionades amb l’Agenda 2030. El dia 9, apreníem que el Premi Nobel de la Pau 2020 era atorgat al Programa Alimentari Mundial (PAM) de Nacions Unides pels seus esforços per combatre la fam al món, principalment a les zones en conflicte. Per altra banda, el dia 16 d’octubre se celebrava el Dia Mundial de l’Alimentació (FAO). Dues dates i coincidències en un planeta en crisi sanitària, econòmica i social. 

El Dia Mundial de l’Alimentació vol recordar la importància de l’alimentació i la necessitat d’uns sistemes de producció sostenibles. Denuncia el delicat equilibri entre una població mundial creixent i la pèrdua d’espais agraris destinats a la producció d’aliments. Reclama, doncs, augments de rendiments tot i respectant el medi ambient i les necessàries polítiques a nivell mundial, nacional o local. Per altra banda, vol despertar la conscienciació col·lectiva d’una solidaritat entre les persones.

El repte del PAM que ha merescut el Premi Nobel de la Pau 2020 és la producció d’aliments per avui i per demà arreu al món però també, i és una de les seves forces, aportar els coneixements necessaris per poder cobrir les necessitats del futur. El premi vol recompensar l’esforç per lluitar contra la fam i impedir que aquesta arribi a ser una font de conflicte que desequilibri les comunitats. També busca una conscienciació dels ciutadans dels països desenvolupats.

L’ODS 2 (Fam Zero) de l’Agenda 2030, i concretament les metes 2.1 i 2.2,  vol acabar amb la fam, aconseguint una alimentació sana, nutritiva i suficient i posar fi als problemes de malnutrició. Són aspectes de salut relacionats amb la deficiència d’aliments però també amb els desequilibris nutritius. D’uns 7.000 milions d’habitants al planeta, s’avalua que 820 milions no reben aliments suficients, que 2.400 milions estan sobrealimentats (obesitat) i 2.4000 tenen carències en micronutrients (desequilibris metabòlics o mentals). Els problemes lligats a l’alimentació són arreu al món i algunes de les seves facetes són molt pròpies del segle XXI, també al nostre entorn. La valorada Dieta Mediterrània és una possible resposta a aquests desequilibris i podem dir que l’agricultura de l’Horta de Lleida participa plenament a aquest ODS. 

Aquests dies hem sabut que les exportacions de Lleida han augmentat durant els  primers mesos del 2020 tot i en un context COVID. Aquestes dades agroalimentàries a nivell provincial són resultat de les condicions agroclimàtiques, de l’esforç d’agricultors i treballadors del sector alimentari i de nombroses col·laboracions entre entitats, institucions i persones (ODS 17). També és el resultats de quasi 50 anys de formació acadèmica universitària (ODS 4) i de resultats de la recerca en el sector agroalimentari (ODS 2). Davant dels aspectes sanitaris relacionats amb l’alimentació, potser és el moment d’aglutinar esforços, un dels objectius del projecte Inno4Agro. 

Dra. Astrid Ballesta i Remy, professora de l’ETSEA-Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari, Universitat de Lleida