La Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, la Paeria de Lleida, la Universitat de Lleida i les Cambres de Comerç de Lleida i Tàrrega (en endavant G6) estan col·laborant en la creació d’un model competitiu i sostenible d’economia verda, circular i altament digitalitzada.

L’acte de presentació de l’estratègia de Transformació econòmica de les Terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran, organitzada per la Diputació de Lleida, va tenir lloc el passat 14 de maig, a l’Auditori Enric Granados de Lleida, en format híbrid (presencial – virtual) i va comptar amb la participació de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà; l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo; el President de la Diputació, Joan Talarn; el rector de la UdL i president del Parc Científic, Jaume Puy, i el president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, entre altres personalitats.

Per desenvolupar aquesta Estratègia conjunta s’han acordat 7 àmbits prioritaris i s’està constituint un grup de treball específic per a cada àmbit prioritari.

Els grups de treball endegats ja estan preparant actuacions plantejades com a “projectes tractors” amb efectes a llarg termini, realitzats de forma col·laborativa, involucrant a totes les parts de la cadena de valor sectorial prioritzada, amb un caràcter vertebrador del territori, i també amb la implicació del sector del coneixement i de les PiMEs. L’objectiu és generar un impacte significatiu en la competitivitat, i contribuir a la doble transició verda i digital establertes per la Unió Europea. Els beneficis de les actuacions no es limitaran a les empreses o sectors vinculats directament, sinó que impactaran en tota l’economia o societat mitjançant efectes indirectes positius.

S’han seleccionat vuit projectes tractors que han de servir per impulsar la transformació econòmica de Lleida a un model econòmic competitiu i sostenible d’economia verda, circular i altament digitalitzada, que suposaran una inversió estimada en 500 M€ i la creació de 6.000 llocs de treball fins a l’any 2026. Aquests projectes aspiren a que part del finançament es pugui obtenir dels fons europeus Next Generation.

La presentació general de l’Estratègia conjunta va anar acompanyada de l’exposició de la tasca desenvolupada pel grup de treball 1, responsable del desenvolupament del projecte “Biohub Km0’ de bioeconomia circular en la valorització de les dejeccions ramaderes, que pretén l’aprofitament de les dejeccions ramaderes per a la creació d’un ecosistema d’innovació altament especialitzat de biotecnologies i bioproductes a partir d’una planta de compostatge ubicada a Alcarràs.

El projecte “Biohub Km0’ el van explicar tres representants del grup de productors ramaders impulsors del projecte ubicats als municipis del Baix Segrià, Miquel Serra, Jordi Jové i Rubén Manonelles, i va estar àmpliament analitzat i complementat en tres taules rodones recollint l’opinió i les visions del sector primari, de la indústria i de la recerca i la innovació. Aquest projecte s’ha incorporat a les prioritats Next Generation Catalonia impulsades per la Generalitat de Catalunya, i suposa una inversió inicial de 65 milions d’euros.

Per a més informació del Biohub Km0, podeu consultar el document presentat durant la Jornada: veure PDF

A més, del Biohub Km0 esmentat, s’està treballant en 7 projectes tractors més:

 • El Digital Innovation Hub (Centre d’Innovació Digital) del sector agroalimentari i forestal de Catalunya
 • La valorització integral dels recursos forestals del Pirineu
 • El Lleida Smart Rural Environment
 • La transformació digital de l’administració pública local
 • L’Energia i món local
 • L’Ecosistema d’innovació descentralitzat
 • La capacitació i talent digital per al segle XXI

En síntesi, aquests vuit projectes tractors que aspiren a obtenir finançament dels fons europeus Next Generation, comporten la creació de noves indústries de bioeconomia circular, d’aprofitament forestal, la digitalització del camp, el desplegament de xarxa de telecomunicacions i de la xarxa 5G, el foment de comunitats energètiques sostenibles, la transformació digital dels ajuntaments de la plana de Lleida, el Pirineu i l’Aran i la formació i capacitació digital de les persones perquè ningú es quedi enrere.

En el següent enllaç trobareu el document que es va presentar durant la Jornada amb els vuit projectes tractors en els quals s’està treballant: veure PDF

El segon dels projectes tractors, elDigital Innovation Hub del sector agroalimentari i forestal de Catalunya”, està estretament vinculat a les operacions impulsades pel projecte Estratègic de Competitivitat Territorial Inno4Agro. Aquest projecte promou actuacions adreçades a la tecnificació de la indústria Agroalimentària (UdL), l’Impuls tecnològic de les empreses promovent l’accés i us de les tecnologies per part de les PiMEs del sector Agroalimentari (Parc Científic) i el model d’innovació oberta Agroliving Lab (Ajuntament de Lleida)   

Tenint en compte aquesta tasca que s’està duent a terme en el marc del projecte Inno4Agro, les 6 institucions que conformen el G6 van acordar vincular-lo a l’Estratègia conjunta de transformació econòmica de Lleida i que es constitueixi un grup de treball específic (GT2) per a la modernització, digitalització i sostenibilitat de les cadenes de valor agroalimentàries, coordinat pel Parc Científic i Tecnològic, i estretament vinculat amb el projecte d’Agroliving Lab, amb els altres grups de treball mitjançant l’Oficina Tècnica de Transformació del Territori (Diputació de Lleida) i amb la implicació directa de la Subdirecció General d’Innovació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

En aquest moment s’està conformant aquest Grup de treball 2 amb representants de les Administracions, Centres de recerca i coneixement i empreses per tal donar un gran impuls al Digital Innovation Hub del sector agroalimentari i forestal de Catalunya, com a projecte tractor referent i que pugui treballar en xarxa amb altres iniciatives de DIHs catalanes, espanyoles i europees.

El projecte, amb una inversió estimada de 10 milions d’euros, impulsarà la transformació del sector agroalimentari mitjançant les tecnologies digitals aplicades, i per això amb tots els agents implicats es crearà:

 • Una finestreta única amb seu a l’edifici Agroliving Lab del Parc Científic i la configuració d’una cartera de serveis integral que abasteixi qualsevol procés de digitalització,
 • El foment de la col·laboració entre els productors, les empreses i els centres tecnològics d’investigació que permetran l’acompanyament en l’adaptació de tecnologia al camp,
 • L’impuls d’iniciatives de formació amb la Universitat de Lleida i els centres de coneixement dirigida al coneixement de les aplicacions tecnològiques i
 • Un procés permanent d’innovació oberta, vehiculada a través de l’Agroliving Lab del projecte INNO4AGRO, dirigida a observar, testejar, proposar i acompanyar a les empreses en la recerca de noves solucions tecnològiques per al camp.

Qualsevol persona o entitat interessada en aquesta iniciativa del DIH Agroforestal de Catalunya es pot posar en contacte amb Inno4Agro coordinacio@inno4Agro.cat o l’oficina de gestió del Parc Científic.

El rector de la Universitat de Lleida i President del Parc Científic, Jaume Puy, va afirmar durant la Jornada de presentació de l’Estratègia conjunta que “estem davant una oportunitat. El fet que ens puguem posar d’acord i preparar, amb temps, uns projectes on puguin participar l’àmbit acadèmic, les institucions, les empreses del territori i els usuaris és el camí adequat per aprofitar aquesta oportunitat que ens ha portat la pandèmia i sortir-ne reforçats”.

Visualitza el vídeo resum de la Jornada de presentació.

Vídeo complert de la Jornada, en dos parts:

Part 1 Part 2