Espai que ha d’esdevenir una dinàmica d’innovació oberta al servei de tots els actors del sector agroalimentari.

La Paeria iniciarà el mes de juny les obres de rehabilitació de l’antic edifici de Capitania del Parc Científic i Tecnològic de Lleida, després que s’hagi resolt  l’expedient de licitació de la rehabilitació a favor de l’empresa constructora EDIFISA ENTER S.L. i estigui signat el contracte d’instal·lacions amb l’empresa PLAN YOUR FUTURE S.L.

L’Agrolivinglab vol convertir-se un espai específic per a l’impuls de la innovació oberta i col·laborativa i la promoció de la transferència tecnològica, orientat a una de les tendències més importants en el sector agroalimentari, com és l’adopció del model d’agricultura 4.0. Així, s’hi duran a terme accions de dinamització de l’ecosistema a través d’una programació contínua d’activitats de laboratori d’innovació, trobades multiagents, espais d’intercanvi “cara a cara” entre empreses i investigadors, jornades de difusió d’innovacions i demostracions a ciutadania, etc.

L’edifici dedicarà un total de 1.000 m² a espais comuns i de gestió de l’ecosistema, entre els que es troben els 300 que ocuparà l’Agrolivinglab, i disposarà de 1.416 m² que seran cedits a través d’un procés públic obert a les empreses tecnològiques del sector perquè puguin habilitar l’espai que requereixin.

La primera fase de les obres permetrà rehabilitar la totalitat de l’envolvent de l’edifici i la coberta, la part comuna en Planta Baixa, l’adequació total de l’espai dedicat a l’Agrolivinglab i l’escala principal d’accés a totes les plantes. Per a la segona fase, quedarà per rehabilitar el 70% de la part interior, que és la destinada a acollir empreses. 

El pressupost de les obres d’aquesta primera fase és de 979.101,81 euros (més IVA) i està finançat amb pressupost de l’Ajuntament de Lleida i fons provinents de la Diputació de Lleida (25%), així com del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (50%). La previsió és que les obres puguin quedar enllestides al llarg del primer trimestre del proper any 2022.