La Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments de la Universitat Lleida, ubicada al Parc Científic, acostarà a les empreses la tecnologia denominada PEAIC (Polsos Elèctrics d’Alta Intensitat de Camp). Aquesta tecnologia pot ser emprada com a alternativa a la pasteurització tèrmica de fluids alimentaris permetent obtenir productes microbiològicament estables i mantenint les característiques organolèptiques i nutritives.

La Universitat de Lleida (UdL) durà a terme, a l’octubre, una activitat demostrativa d’aquesta tecnologia que ja està essent emprada i investigada a la Planta Pilot. La Universitat ha rebut finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per dur a terme una activitat demostrativa per tal d’acostar la tecnologia a les empreses de la indústria alimentària. L’objectiu és, a més, accelerar la utilització d’aquesta tecnologia, doncs malgrat que ja existeixen equips amb capacitat de processament a escala industrial, la baixa disponibilitat d’instal·lacions dotades amb equipament per fer-ne demostracions i aplicacions ha limitat fins al moment la seva transferència a les empreses del sector. D’aquesta manera, la Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments proporcionarà formació tècnica als professionals de la indústria alimentària sobre els fonaments i aplicacions dels PEAIC i  facilitaran la transferència del coneixement científic i tecnològic disponible al sector productiu per identificar futures oportunitats d’aplicació. Conseqüentment es podran obtenir productes més segurs i atractius per als consumidors permetent a les empreses millorar la seva competitivitat i l’accés a nous mercats.