Un dels hubs principals de la Global Forest Biodiversity Initiative amb seu al Parc de Gardeny

L’Agritech Big Data, amb seu al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, s’ha convertit en el centre de dades d’ecosistemes forestals més grans del món. És un dels hubs principals de la Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI), una iniciativa mundial promoguda per una xarxa de científics i investigadors de tot el món amb l’objectiu de donar suport a la investigació d’avantguarda i a la presa de decisions en ciències forestals i àrees relacionades.

Aquesta xarxa d’investigadors mundial ha aconseguit generar la base de dades més gran del món d’inventari forestal, un sistema de processament de dades de gran valor, amb protocols de compartició al servei de la ciència i les empreses que la converteixen en una eina de gran valor per a la investigació i un repte important per a la conservació de tota la quantitat d’elements que aquesta va compilant.

En el marc del projecte INNO4AGRO, la GFBI ha esdevingut una plataforma al servei de la recerca i la innovació a partir de la gestió de les dades dels ecosistemes forestals. Empreses i investigadors poden accedir a les dades per incorporar-les a les seves investigacions i als seus processos de presa de decisions.

Actualment s’estan desenvolupant estudis sobre l’impacte del canvi global sobre els ecosistemes forestals i la seva repercussió en la ciutadania, el que constitueix un clar exemple de la utilitat del que s’està investigant des del hub de Lleida.

Aquesta aposta de l’ecosistema d’innovació de Lleida el posiciona al mapa a escala global de la investigació dels sistemes forestals i genera una sèrie d’oportunitats i dinàmiques que beneficien la seva visualització i el desenvolupament de la ciutadania i dels centres de coneixement, un fet que contribueix a posicionar la ciutat com a capital dels boscos.

Contacte GFBI HUB de Lleida:  Sergio de Miguel, membre del Comitè Directiu de la Global Forest Biodiversity Initiative a Lleida.