Foto: Xavier Mitjana - Agrotecnio UdL

La Universitat de Lleida (UdL) ha rebut finançament per al desenvolupament de set projectes innovadors, tres dels quals corresponen a l’àmbit de Tecnologia d’Aliments, en el marc dels ajuts a les activitats de demostració, que promou el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP)

Aquests ajuts tenen com a objectiu donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les realitats territorials i sectorials dels sectors agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració tals com projectes demostratius, parcel·les experimentals, plantes i instal·lacions pilot, camps d’assaig i itineraris demostratius.

En la convocatòria del 2019, la UdL va presentar un total de 9 projectes, dels quals finalment se n’han aprovat 7, i l’import concedit serà 209.599,05€.

Dels 7 projectes aprovats, 3 corresponen a l’àmbit de Tecnologia d’Aliments, que són els següents: “demostració de l’eficàcia de diferents tècniques de bioconservació per reduir el risc biològic associat a Listeria monocytogenes en la indústria càrnica i làctia i l’elaboració d’una guia”; una “activitat formativa i demostrativa per donar a conèixer la pasteurització de fluids alimentaris mitjançant polsos elèctrics d’alta intensitat de camp”, adreçada a personal tècnic de la indústria alimentària; i una segona “activitat formativa i demostrativa per donar a conèixer l’ús dels polsos elèctrics de moderada intensitat per a la millora de processos alimentaris”, també adreçada a personal tècnic de la indústria alimentària. Aquestes dues últimes activitats es realitzaran a la planta pilot de Tecnologia d’Aliments de la Universitat de Lleida, amb seu al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.

Aquests ajuts estan cofinançats en un 43% pel fons FEADER i en un 57% pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació́ de la Generalitat de Catalunya.

Cal remarcar que recentment el Global Ranking of Academic Subject (GRAS) 2020 ha valorat quatre branques de l’ETSEA-Tecnologia d’Aliments, Agronomia, Veterinària i Forestals- entre les millors del món. Més concretament, el GRAS 2020 ha situat a Ciència i Tecnologia dels Aliments de la UdL entre les 41-75 millors del món i entre les 5-7 de l’Estat Espanyol.