Mentre el consum de plats preparats a les llars ha experimentat un creixement sostingut durant els darrers anys i la demanda de productes gurmet i saludables s’ha anat intensificant, la Planta Pilot de Tecnologia d’Aliments de la Universitat de Lleida, amb seu al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida,  que disposa del personal tècnic amb àmplia experiència i reconeixement internacional en processament d’aliments i de les instal·lacions amb la capacitat per a desenvolupar processos d’innovació en l’àmbit dels plats preparats i productes de conveniència, es troba en el desenvolupament de plats preparats d’alta gamma.

L’augment del consum de plats preparats exigeix un esforç d’innovació constant per part de les empreses del sector. Els consumidors no només demanden productes d’alta qualitat organolèptica, sinó també més saludables, amb ingredients recognoscibles (ecològics, de proximitat, amb indicació geogràfica, sense additius de síntesi química) i presentats en formats més funcionals i sostenibles.

Les previsions indiquen que aquest segment de negoci creixerà amb intensitat durant els pròxims anys, avançant cap al desenvolupament de productes personalitzats, tot aprofitant les noves formes de conservació i comercialització, com l’envasat actiu i intel·ligent o  la venda automatitzada, que arran del nou marc generat per la Covid-19 esdevindran eines indispensables per fer arribar amb garanties el producte al consumidor, fins i tot en àmbits locals i extra-urbans.

La Planta Pilot de Tecnologia d’Aliments compta amb la participació dels grups de Recerca del Departament de Tecnologia d’Aliments de la UdL, dins l’Operació 2 de Tecnificació Agroindustrial del projecte Inno4Agro.