La preservació dels recursos naturals i productius a l’hora d’atendre les necessitats alimentàries i nutricionals de la població és una realitat cada vegada més present a escala internacional i que requereix de canvis en els sistemes alimentaris tant en els seus models productius com de consum. Aquests canvis volen aconseguir una major eficiència en el consum d’aliments, basat en la sostenibilitat i l’aprofitament dels recursos naturals.

El Laboratori de Recerca en Energia i Sostenibilitat de Lleida (LIES), una instal·lació de la Universitat de Lleida (UdL) pionera a Catalunya en energia renovable per al disseny de granges i edificis de tractament de matèries alimentàries i escorxadors, s’encarrega d’orientar i assessorar sobre com millorar i fer més eficients i sostenibles els diferents processos i sistemes de producció de l’àmbit agroalimentari. Aquests són dos aspectes clau per al posicionament i la internacionalització del sector agroalimentari de Lleida quant a la qualitat i la sostenibilitat dels seus productes.

Alguns dels àmbits d’estudi del laboratori són la millora de l’eficiència energètica en els diferents processos agroalimentaris, com la producció en fred, la producció d’aigua calenta i la climatització; la integració d’energies renovables com l’energia solar, per a reduir l’efecte hivernacle i transformar els processos en més sostenibles i efectius; i la reducció dels impactes ambientals, mitjançant una anàlisi dels processos i de les propostes d’alternatives mediambientals. El laboratori està format per més d’una cinquantena d’experts que provenen de diferents àrees de coneixement, des de les energies renovables fins a les construccions arquitectòniques, passant per la intel·ligència artificial i la física aplicada, i que treballen per una a transformació sostenible dels processos que intervenen en el sector agroalimentari.

Aquesta transformació es promou clarament des d’Europa, i cada vegada són més els exemples que incorporen energies renovables i millores en l’eficiència energètica. Un cas molt proper són els cellers Viñas del Vero, que a través d’un projecte europeu LIFE +, s’ha posicionat com un celler de referència en sostenibilitat i eficiència energètica, donant al seu producte un clar valor afegit. Com a dada, el celler va reduir les seves emissions de CO2 a 13.476 kg / any (equivalent a plantar més de 400 arbres a l’any) i va reduir el seu consum energètic en 53.902 kWh / any amb el seu conseqüent estalvi econòmic.

El LIES és un laboratori desenvolupat dins l’Operació 2 de Tecnificació Agroindustrial del projecte Inno4Agro, emmarcat en l’actuació 3 de Gestió energètica i producció sostenible, a càrrec de la Universitat de Lleida.