Agritech BigData ha posat en marxa el desplegament de la infraestructura necessària per a la gestió de dades agroalimentàries i forestals. Així, un cop engegada, s’estan desenvolupant les aplicacions que s’encarregaran de la gestió de dades que es generen en l’àmbit agroalimentari i forestal i que estan associats al control de la producció a través de sensors, drons, fotografia aèria i robots.

AgriTech Big Data és una iniciativa liderada per la Universitat de Lleida (UdL) i el Centre Tecnològic Eurecat amb l’objectiu d’impulsar l’aplicació de les tecnologies Big Data en les empreses del sector agroalimentari i aconseguir un impacte directe en el seu negoci. La iniciativa forma part de l’acció 2.1 del projecte Inno4Agro, que té com a objectiu facilitar l’intercanvi d’idees i la generació de projectes amb empreses del sector agroalimentari, administracions i proveïdors tecnològics, entre d’altres. D’aquesta manera, es vol ajudar que les empreses del sector agroalimentari es puguin beneficiar dels serveis que ofereix la plataforma i que puguin dur a terme la seva digitalització. Així, es vol facilitar el seu accés a un espai d’innovació on tenir la possibilitat de provar les noves tecnologies, accedir a consells sobre finançament i crear una xarxa de contactes empresarials.

L’objectiu inicial és donar garanties a les organitzacions que proveeixin les seves dades sobre el seu tractament de manera controlada. El programari que s’està desplegant permet la càrrega de dades incloent mecanismes per verificar la seva qualitat però també per gestionar el seu ús. A partir d’aquest punt, totes les peticions per a la seva utilització hauran de comptar amb el vistiplau dels proveïdors.

També s’ha implementat un sistema de comitès d’avaluació de les peticions de dades que fan de filtre previ a les sol·licituds. En els mesos vinents, es procedirà a la posada en producció del sistema amb conjunts de dades reals de la iniciativa Global Forest Biodiversity Initiative (GFBI). Això permetrà validar, en un context d’explotació real, les funcionalitats proporcionades per la infraestructura desenvolupada en el marc d’Agritech BIGDATA.