La creació d’una marca basada en l’especialització territorial i la creació d’una metodologia agrolivinglab pròpia seran altres accions destacades que es duran a terme els propers mesos

El Consell General del projecte INNO4AGRO s’ha reunit al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida per fer balanç del 2019 i marcar les accions previstes pel 2020. Durant la reunió, presidida pel paer en cap Sr. Miquel Pueyo, s’han detallat les diferents operacions previstes dins el projecte, el seu estat d’execució, les accions realitzades i el calendari de les que es duran a terme els mesos vinents.

De les diferents accions previstes, destaca l’aprovació del projecte de rehabilitació de l’edifici Agrolivinglab, que iniciarà les seves obres durant el 2020 per finalitzar-les al llarg de l’any 2021. Aquest edifici estarà destinat a acollir un espai de co-creació per a la innovació en el sector agroalimentari agrolivinglab, així com la instal·lació d’empreses del sector TIC, especialitzades preferentment en el sector agroalimentari.

Durant el Consell també s’ha aprovat la creació d’un manual propi de metodologia de l’agrolivinglab, a partir dels coneixements adquirits conjuntament amb altres livinglabs. En aquest manual es preveu recollir-hi l’establiment d’una metodologia de treball i paral·lelament el desenvolupament d’accions i tallers dirigits a l’aprenentatge de la metodologia d’innovació oberta i la recerca dels reptes del sector agroalimentari de les terres de Lleida.

La creació d’una marca LLEIDA basada en l’especialització territorial, serà també un dels puntals d’aquest 2020. L’agroalimentació, vinculada al producte, a la salut, a l’espai, al Turisme, al talent serà l’essència d’aquesta «marca», la qual es crearà amb la participació dels agents del territori, identificats en la quàdruple hèlix i recollirà la voluntat de projectar-se a l’exterior i alhora configurar l’atractivitat del territori.

Pel que fa a les accions realitzades durant l’any 2019, s’ha destacat la inauguració de la Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments al Parc Científic, la realització de diferents jornades tècniques com el 2n Fòrum Agroalimentari, la col·laboració en l’exposició «Dones que van canviar el món», la participació a Fira de Sant Miquel, la creació dels diferents canals de comunicació com la web o les xarxes socials per donar a conèixer INNO4AGRO i la participació en diferents fòrums, reunions, i trobades on s’ha presentat el projecte.

Posteriorment a la reunió del Consell General, INNO4AGRO ha celebrat la primera edició de la Taula Rodona d’Innovació on juntament amb la Comunitat de Tecnologies de Producció Agroalimentària (COTPA) i la participació d’experts i responsables de polítiques d’innovació s’han donat a conèixer les orientacions actuals de transformació en l’àmbit global i local, dins els models de desenvolupament sostenible.