LA Visió

Inno4agro

Té l’objectiu de crear un ecosistema d’innovació que permeti el reconeixement del territori i el desenvolupament d’un sistema productiu capdavanter amb la complicitat del ciutadà en la recerca d’un sistema agroalimentari sostenible i saludable.
5
Projecte impulsat seguint les propostes europees d’especialització dels territoris RIS3
5
Generat des de la voluntat dels actors del territori de Lleida
5
Dirigit a la creació d’una dinàmica permanent d’innovació i digitalització del sector agroalimentari
5
Fonamentat en la transferència tecnològica i la implantació generalitzada de les TIC

El projecte estarà dirigit a la consecució dels reptes identificats des del mateix sector, que permetin un ecosistema sostenible, adaptat al territori i a una agricultura i ramaderia al servei dels ciutadans i alhora adaptable i exportable a la resta del territori europeu i mundial.