El projecte

“INNO4AGRO: Un ecosistema innovador per a un sector agroalimentari intel·ligent” afronta la transformació del sector agroalimentari de les Terres de Lleida basat en la innovació tecnològica i la posada en marxa de plataformes i espais de treball amb alta capacitat de generació d’idees i nous models de negoci.

És un projecte impulsat pels actors del territori de Lleida.

Desenvolupat per:

Juntament amb altres socis col·laboradors com empreses i altres entitats:

La visió

Inno4agro té l’objectiu de crear un ecosistema d’innovació que permeti el reconeixement del territori i el desenvolupament d’un sistema productiu capdavanter amb la complicitat del ciutadà en la recerca d’un sistema agroalimentari sostenible i saludable.
5
Projecte impulsat seguint les propostes europees d’especialització dels territoris RIS3
5
Generat des de la voluntat dels actors del territori de Lleida
5
Dirigit a la creació d’una dinàmica permanent d’innovació i digitalització del sector agroalimentari
5
Fonamentat en la transferència tecnològica i la implantació generalitzada de les TIC

El projecte estarà dirigit a la consecució dels reptes identificats des del mateix sector, que permetin un ecosistema sostenible, adaptat al territori i a una agricultura i ramaderia al servei dels ciutadans i alhora adaptable i exportable a la resta del territori europeu i mundial.

El projecte s’implementa a través de dos eixos

Eix 1: Tecnologia i talent agroinnovador 

S’orienta a

l’impuls de la tecnologia i el talent pel desenvolupament d’un sector agroalimentari intel·ligent

a través de les següents accions:

TECNIFICACIÓ AGROINDUSTRIAL
IMPULS TECNOLÒGIC DEL TEIXIT ECONÒMIC

Eix 2: Dinamització del territori

Planteja

mecanismes per a la dinamització dels diferents agents del territori entorn a l’ecosistema innovador agroindustrial

a través de les següents accions:

creació i dinamització d’un AGROLIVINGLAB
desenvolupament d’una iniciativa de TURISME AGROINTEL·LIGENT

El projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de la convocatòria per a la selecció de projectes PECT emmarcats en RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016), d’acord amb la Resolució definitiva GAH/815/2018 de 19 d’abril de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7606, de 25 d’abril de 2018).

El pressupost total del projecte és 3.675.309, 60. El cofinançament del FEDER és del 50% del projecte.

El projecte es vehicularà a partir de la consecució dels següents objectius:

1.- Millorar la capacitat productiva i competitiva del sector agroalimentari de Lleida, especialment de les seves PIMES.

2.- Potenciar les Terres de Lleida com a centre d’innovació i coneixement del sector agroalimentari, també a escala internacional.

3.- Aconseguir que l’especialització i la digitalització esdevinguin el motor transformador de l’economia de Lleida.

El projecte es va iniciar al 2018 i es desenvoluparà fins els primers mesos de l’any 2021.

El territori

Lleida constitueix el centre demogràfic i econòmic més important de la Catalunya interior.

És el centre funcional del que anomenem Terres de Lleida, format per les comarques del Segrià, Segarra, Noguera, Garrigues, Pla d’Urgell i Urgell.

Lleida és la regió agrícola i ramadera més important de Catalunya esdevenint el segon clúster agroalimentari del territori europeu. El territori de Lleida centralitza la distribució dels seus productes cap als nodes industrials de Catalunya, Espanya i Europa i s’alinea amb l’estratègia catalana de desenvolupament del sector agroalimentari, considerat un dels àmbits d’especialització de la RIS3CAT i un sector tractor dins l’estratègia industrial catalana.

El sector agroindustrial de Lleida representa:

%

PIb de lleida

%

exportacions

%

producció de fruita de Catalunya

%

cria i engreix de porcs

Acull les principals empreses en l’aplicació de tecnologia i innovació del sector agroalimentari i compta amb destacats valors naturals i culturals, arreu del territori.