el territori

Lleida constitueix el centre demogràfic i econòmic més important de la Catalunya interior.

És el centre funcional del que anomenem Terres de Lleida, format per les comarques del Segrià, Segarra, Noguera, Garrigues, Pla d’Urgell i Urgell.

Lleida és la regió agrícola i ramadera més important de Catalunya esdevenint el segon clúster agroalimentari del territori europeu. El territori de Lleida centralitza la distribució dels seus productes cap als nodes industrials de Catalunya, Espanya i Europa i s’alinea amb l’estratègia catalana de desenvolupament del sector agroalimentari, considerat un dels àmbits d’especialització de la RIS3CAT i un sector tractor dins l’estratègia industrial catalana.

El sector agroindustrial de Lleida representa:

%

PIb de lleida

%

exportacions

%

producció de fruita de Catalunya

%

cria i engreix de porcs

Acull les principals empreses en l’aplicació de tecnologia i innovació del sector agroalimentari i compta amb destacats valors naturals i culturals, arreu del territori.